FreePDF logo

FreePDF yazılımını şimdi indirin.
Ev ve işte kullanım için ücretsizdir.

İndirmeye başlamadan önce, lütfen kullanıcı olarak kaydolun.

Adınızı girmediniz.
Ülke seçmediniz.
Girdiğiniz e-posta adresi hatalı.

Önemli: Lütfen kişisel ürün anahtarınızı gönderebileceğimiz güvenli bir e-posta adresi girin. Size zaman zaman SoftMaker hakkında güncel bilgiler sunan haber bültenimizi göndereceğiz. Haber bülteni ücretsizdir ve istediğiniz zaman aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Lisans anlaşmasını inceleyin

YAZILIM LİSANSI VE GARANTİ

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Şartlarını kabul etmiyorsanız, İptal düğmesine tıklayarak yüklemeyi durdurun.

Bu lisansa eşlik eden yazılımın (“Yazılım”) mülkiyeti SoftMaker Software GmbH’ye (“SoftMaker”) ya da lisans verenlerine aittir ve telif hakları yasası ile korunmaktadır. Yazılımın sahibi halen SoftMaker olmakla birlikte, bu lisans sözleşmesini kabul ettikten sonra Yazılımı kullanma konusunda bir takım haklara sahip olacaksınız. Bu lisans sözleşmesinin yanında gelen bir lisans ilavesiyle değiştirilebilecek olanların dışında, sizinle SoftMaker arasında aşağıdakiler kabul edilmiştir:

YAPABİLECEKLERİNİZ:

  1. Yazılımı aynı ev içerisinde bulunan 3 (üç) bilgisayara veya aynı organizasyona ait 1 (bir) bilgisayara kur ve kullan;
  2. Başkaları ile paylaşılmadıkları sürece ve makul sayıda olmak üzere arşiv amaçlı yedek kopyalar oluşturabilirsiniz.
  3. Yazılımın kopyasını bulundurmamak ve devredilen kişinin bu sözleşmenin koşullarını kabul etmesi şartıyla Yazılımın kullanım haklarını kalıcı olarak başka bir kişi veya kuruma devredebilirsiniz.

YAPAMAYACAKLARINIZ:

  1. Eşlik eden belgelerinin kopyasını oluşturamazsınız;
  2. Yazılımın herhangi bir bölümüne ya da eşlik eden belgelere alt lisans veremez, bunları leasing veya kiralama amaçlı kullanamazsınız ya da;
  3. Ters mühendislik, derlemesini açma, parçalara ayırma, değiştirme, çevirme işlemleri, Yazılımın kaynak kodunu keşfetmeye çalışma ya da Yazılımdan türetilmiş çalışmalar.

SINIRLI GARANTİ

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SOFTMAKER, TİCARİ GARANTİ VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN HER TÜR ZIMNİ GARANTİ DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER VE BU TÜR TÜM GARANTİLER AÇIKÇA VE ÖZELLİKLE REDDEDİLİR. SOFTMAKER YA DA BU YAZILIMIN OLUŞTURULMASI, ÜRETİMİ VEYA TESLİMATINA DAHİL OLMUŞ DİĞER KİŞİLER, SÖZ KONUSU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN HİÇBİR DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARDAN, SOFTMAKER’A BU ZARAR VEYA HAK TALEBİNİN OLUŞABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. SOFTMAKER’IN HERHANGİ BİR ZARARA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ HİÇBİR DURUMDA YAZILIMIN KALİTE VE PERFORMANS YAPISINA BAKILMAKSIZIN YAZILIMI KULLANMAK İÇİN ÖDENEN LİSANS ÜCRETİNİ AŞAMAZ. YAZILIMIN KALİTE VE PERFORMANSINA İLİŞKİN RİSKLER YAZILIMI KULLANAN KİŞİYE AİTTİR.

GENEL

Bu Sözleşme konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki tam Sözleşme beyanıdır ve tüm diğer ya da önceki anlaşmaları, satınalma siparişlerini, sözleşmeleri ve düzenlemeleri birleştirip bunların yerine geçer. Bu Sözleşme, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Bu Sözleşmeye ilişkin tüm konularla ilgili münhasır yargı yetkisi ve yeri Nürnberg Şehri, Almanya’da bulunan mahkemelerdir ve aksi uygun olmadığı sürece Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve söz konusu Antlaşmayı uygulama yasaları hariç olmak üzere söz konusu yargı yetkisi ve yerini kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir yargı makamınca geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna dair karar verilmesi halinde söz konusu hüküm Sözleşmeden çıkarılır ve diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalır.

Yazılımda bu Lisans ile açıkça verilmemiş her tür hak tam ve özel olarak SoftMaker’ın saklı haklarıdır.

FreeOffice ofis suit yazılımını da indirin

FreeOffice logo

FreeOffice, tümü Microsoft Office’teki benzerleri ile uyumlu olmak üzere sözcük işlemci, elektronik tablo uygulaması ve sunum programı içeren tam bir ofis paketidir.

Windows, Mac ve Linux için en iyi ücretsiz ofis suit yazılımını indirin

freeoffice.com adresine gidin